2. INTERNATIONAL PRINTING TECHNOLOGIES SYMPOSIUM

AMAÇ VE KAPSAM

rektorbina2

2. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Basım Teknolojileri Bölümü tarafından, 11-13 Ekim 2017 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi Rektörlük binasında yapılacaktır.

salon

Bu sempozyum basım ve basılı medya teknolojisinin tüm yönlerini kapsayan 2 yılda bir yapılacak olan bir sempozyumdur. Basım sektörünün herhangi bir dalında beyaz veya mavi yaka çalışan, akademisyen, tedarikçi, satın almacı iseniz, kısacası basım sektörünün herhangi bir dalıyla ilgiliyseniz faaliyetlerinizi daha karlı ve başarılı hale getirecek son gelişmeleri bu sempozyumda bulabilirsiniz. Ayrıca öğrenci iseniz, şirketlerin ve araştırmacıların deneyimlerinden faydalanabilir ve sektörde hangi yöne doğru eğilim içinde olmanıza karar verebileceğiniz bir platformu bulabilirsiniz. Katılımcılar izleyici olarak, sözlü/poster sunum yaparak bu sempozyuma katılabilirler.

Unknown

Basım teknolojileri konusu gerek bilimsel gerek endüstriyel alanda sürekli yenileşme gösterdiği gibi, diğer sanayi dallarının da gelişmesi basım endüstrisinin farklı alanlara yönlenerek genişlemesine ve gelişmesine yol açmaktadır. 2. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumunda basım ve medya endüstrisinin 21. yy. da nereye ve nasıl yol aldığı belirlenmeğe çalışılacaktır. Baskı ve basım terimi önceden çok klasik bir şekilde “görüntünün kağıt üzerine aktarılması” olarak algılanmaktaydı. Fakat günümüzdeki teknolojik gelişmeler ile görüntü aktarma ve baskı altı malzeme çeşitliliğinde ciddi değişimler gözlenmektedir. Bu yüzden günümüzde hem kağıt hem de diğer baskı yüzeylerinin üzerine, yüzey kaplaması, çok katmanlı yüzey çalışmaları gibi etkin ve endüstriyel ölçekte teknolojiler, gelişmeler ve yöntemler hem araştırmacıların hem de sektörün dikkatini çekmektedir.

Yukarıdaki nedenlerden dolayı yeni teknolojilere adapte olma ve odaklanma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Son yıllarda sürdürülebilir teknolojiler ve çevreye duyarlı ürünlerin geliştirilmesi büyük önem kazanmıştır. Basım teknolojilerinde kullanılan hibrid sistemler, ekolojik ve e-mürekkepler, çevreye duyarlı baskı altı malzemeleri, baskılı elektronik materyaller, dijital baskı yöntemleri, basılı ambalaj ve etiket teknolojileri, değişken baskılar bu gelişmelere bağlı olarak meydana çıkmış yeni ürün ve yaklaşımlara örnektir.

Bu sempozyum ile eğitim kuruluşları, basım sektörü, destek veren diğer sanayi dalları, kullanıcılar, konuyla ilgili yetkin kamu kuruluşlarının ve sektörel sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek yenilikleri tartışacağı, paylaşacağı, sorunlara çözüm üretilmeye çalışılacağı seçkin bir platform ve yeni ortak projelerin ve yeni birlikteliklerin oluşturulması hedeflenmektedir.

Sizlerin de katılımı ile bu sempozyumun akademik ve sektörel anlamda daha faydalı olacağı inancındayız.

Doç. Dr. Cem AYDEMİR
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı